Specialiseringar

Weevil är specialiserat på ett brett spektrum av IT-teknologier. Weevil vet hur man använder avancerad och ofta komplex teknik på ett icke-komplicerat sätt. Tekniken blir dessutom nära kopplad till dina affärsprocesser.
Nedanför de teknologier och produkter som ofta används:

  null
 • IT-säkerhet
 • IT-infrastrukturer
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft Sharepoint
 • Microsoft Lync
 • Programvara som en tjänst (SaaS)
 • Lagring och datahantering
 • Virtualisering VMWare ESXi
 • VoIP-telefoni
 • Arbetsplatshantering (fysisk och virtuell VDI)