Ett projekt är en uppsättning gemensamma arbetsaktiviteter som leder till ett slutmål.

Projektledare på Weevil bestämmer det arbete som ska göras som leder till ditt slutmål, hjälper dig att sammanställa ett team och planera arbetet.
Projektet brukar bestå av fem faser:

  1. Projektinventering och initiering. Ett projektinitieringsdokument (PID) och affärsfall levereras vanligtvis.
  2. Projektdefinition och planering. Planeringen, milstolparna, laget, budgeten och styrkommittén är bestämda.
  3. Projektlansering och genomförande. Uppgifterna är uppdelade och lagen går till jobbet. Uppgifterna utförs.
  4. Projektprestanda och kontroll. Projektledaren övervakar statusen och kontrollerar huruvida framstegen går enligt planen. Åtgärder vidtas vid behov. Projektledaren rapporterar till styrelsen om planering, budget, leveranser, risker och problem. Om nödvändigt fattar styrkommittén ett beslut.
  5. Avsluta projektet. När det slutliga målet har uppnåtts görs en utvärdering och projektet avslutas. Vid stängningen sker överföring till kundens organisation.

Weevil har stor erfarenhet av att övervaka projekt inom olika branscher. Weevil tjänar sina kunder inom den offentliga sektorn, finanssektorn, sjukvårds- och hälsovårdssektorn och vet som ingen annan hur man kombinerar IT med din processautomatisering, medicinska applikationer och hälsovårdssystem.