IT-Infrastruktur

En IT-infrastruktur är hjärtat i din (IT) organisation. Det är viktigt för varje organisation att ha en bra stabil grund för vilken IT-miljön kan byggas. Den här grunden börjar med ett bra nätverk, en bra konfiguration av Active Directory och för att inte tala om en stabil virtualiseringsplattform (Vmware ESXi eller XenServer) och lagring där applikationerna kan byggas. Ett antal applikationer (som Microsoft Exchange eller Sharepoint) är inbäddade i standarden för varje IT-organisation på ett sådant sätt att Weevil IT IT också räknar dem som en del av infrastrukturen. 

Utbyggnaden och hanteringen av IT-infrastrukturer är kärnverksamheten i Weevil IT IT. För oss går det lika bra om detta görs i ett projekt med en kund, om vi hanterar en kundmiljö eller hanteringen av vår egen värdplattform. Samma kunskaper kan appliceras gång på gång och utökas med nya erfarenheter, som sedan kan tillämpas på din organisation. På så sätt kan du dra nytta av de andra Weevil IT IT-kunderna.