IT hantering / Outsourcing

Weevil kan hantera din IT-infrastruktur fullständigt eller stödja infrastrukturens management. Outsourcing IT-hanteringen (outsourcing) innebär att du äger dina system och Weevil hanterar dessa för dig så att du kan fokusera din uppmärksamhet på andra affärsfrågor.

Tillsammans med Weevil bestämmer du den väg du vill ta för IT på en strategisk och taktisk nivå. För att Weevil känner till din (IT) miljö kan Weevil snabbt kartlägga betydelsen av ny teknik för verksamheten.

Kostnaderna för arbetet är också kända i förväg. Servicenivån (SLA) och därtill hörande kostnader bestäms enligt dina önskemål. Förloppet diskuteras regelbundet och du blir uppdaterat om allt som gäller din IT-infrastruktur.

Weevil kan självklart också hantera en del av din IT-miljö eller stödja dina egna medarbetare. Din egen organisation behöver då inte lära sig djupa kunskaper om en viss teknik eller produkt, men använder Weevils kunskaper och erfarenheter. IT management görs då i nära samråd med din egen organisation. Även här är servicenivån för tjänsten anpassad efter dina önskemål. Detta kan också vara en lösning för att ge dina egna IT medarbetare tid att lära sig hur man hanterar en teknik eller produkt. Din IT miljö kan outsourcas på plats hos dig, på ett Weevil datacenter eller i Weevil-molnet. Skräddarsydda råd görs efter din situation och ditt önskemål.

Om Weevil inte har varit involverad i byggandet av IT systemet kommer forskningen först att genomföras i utformningen av din IT-miljö. Under denna undersökning dokumenteras IT-miljön om det behövs och strukturen/sammanhang av elementen kartläggs.

Weevils service desk är bemannad av tekniska konsulter som ofta kan hjälpa dig framåt omedelbart. Om du inte vill köpa någon mjukvara och/eller maskinvara kan du också hyra IT varor via Weevil. På så sätt behåller du pengarna till andra investeringar.